Läxläsning på Nyeport på torsdagar!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Läxläsning på Nyeport på torsdagar!

Sitt i lugn och ro med dina skoluppgifter.

Personal finns som stöd.

Vi bjuder på fika.

NÄR: Torsdagar kl 16.00-17.00
VAR: Nyeport, Designen

Undrar du något? Maila sofia.lindahl@skovde.se