Kom igång och vidare med ditt projekt!

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kom igång och vidare med ditt projekt!

Besök Projektkontoret på Nyeport.

Du har idéerna - vi har verktygen! På Nyeport finns vi för att coacha dig till att lyckas med ditt projekt.

NÄR: Torsdagar kl 18.00-19.00
VAR: Nyeport, Kreativa delen

För mer info, maila sofia.lindahl@skovde.se