Med spaden i jorden

Under våren kommer det växa och frodas i Kulturfabriken! Den egenproducerade utställningen Med spaden i jorden tar med besökaren på en resa genom köksträdgården historia med fokus på staden Skövde.

Utställningen har vernissage 23 februari och visas hela våren fram till 5 maj.

Som vanligt har stadsmuseet tagit fasta på en trend i tiden och sedan letat upp historisk förankring i ämnet.

-          Vi upplever att intresset för odling växer och hänger ihop med både miljömedvetenhet och hälsotrenden, berättar Tomas Olausson som är museipedagogik på Kulturfabriken.

Med spaden i jorden är en utställning om både glädje och mödor från odlandets ursprung.

-          Historisk så har trädgården föregått åkern och det är en lockande tanke. De första små trevande försöken att odla skedde i en trädgård, tror Tomas Olausson.

Utställningen är också uppbyggd som en köksträdgård. Det kommer finnas en gammal parkbänk för besökarna att slå sig ner på för att njuta en stund. En del av utställningen riktar sig också speciellt till barn och unga, för att väcka odlarlust och intresse. Självklart visas gamla redskap ur stadsmuseets samlingar och historiskt utbildningsmaterial om växer och natur.

-          Vi har bland annat många vackra skolplanscher med i utställningen, berättar Tomas Olausson.

Under förarbetet med utställningen stod det snart klart att odlingsintresset varit speciellt starkt i Skövde, som haft ovanligt många handelsträdgårdar genom historien.

-          Det hänger ihop med regementet och att det länge funnit stor tillgång på stallgödsel, berättar Tomas Olausson som hoppas att utställningen ska uppskattas om Skövdeborna.

Kulturhusets öppettider hittar du HÄR