Våren hälsas välkommen!

Måndag 30 april i Boulognerskogen.

Musik, god stämning, vårtal och en stor varm brasa - tillsammans firar vi in våren i
Boulognerskogen!

Program kl 18.00-ca 19.30

Volvo-Skövde Manskör – Hymn till Västergötland
Välkomsttal – Kaj-Eve Enroth, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Volvo- Skövde Manskör
Rockgruppen BING från Musikskolan
Brassensemble från Musikskolan
Vårtal av Erika Ekesbo Andrén – entreprenör
Fanfar
Brasan tänds
Avslutning
Konferencier: Martin Lindor, Skövde Kulturfabrik.

Varmt välkomna!