Vart tog våra skulpturer vägen?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på skulptur.

Vart tog våra skulpturer vägen?

Projektet Vart tog våra skulpturer vägen? pågår under sommaren 2018

Det är ett samarbete mellan Skaraborgs alla kommuner och Skaraborgs kommunalförbund där vi byter skulpturer med varandra. Skövde har i sommar fått besök av bronsskulpturen Sara Videbeck av Vanja Nones Håkansson, inlånad från Lidköping.

Konstvandringar varje torsdag under juni och juli kl 17. Start vid Skövde Kulturhus entré. Mer info här