Bibliotek Mellansjö

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bibliotek Mellansjö

Nu ingår Skövde stadsbibliotek i Bibliotek Mellansjö, ett samarbete mellan 8 bibliotek med gemensamt katalogsystem och därmed större utbud av böcker och andra medier.

Bibliotek Mellansjö

Bibliotek Mellansjö är ett samarbete mellan kommunerna Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda. 

Målet är att förbättra biblioteksservice och tillgänglighet för alla våra brukare. Du kan kostnadsfritt beställa, låna och lämna böcker hos vilket som helst av dessa åtta bibliotek. 

Lånekort, lånetider, låneregler och avgifter blir gemensamma i de åtta kommunerna med början 1 mars 2018. Ditt gamla lånekort med pinkod gäller precis som förut men du behöver återaktivera det innan du kan låna och använda våra digitala tjänster.

Återaktivera ditt lånekort

Om du inte har lånat sedan januari 2018, när vi bytte vårt katalogsysstem, behöver du återaktivera ditt lånekort. 

Det gör du genom att fylla i och skriva under ett låntagaravtal. Detta är nödvändigt på grund av det nya samarbetet och en ny dataskyddsförordning (GDPR). Den nya förordningen ska garantera en större säkerhet för dina personuppgifter, hur de skyddas och får användas.

Du kan skriva under det nya låntagaravtalet digitalt med mobilt bank-ID här

 

Gullspångs kommun 

Hjo kommun

Karlsborgs kommun

Mariestads kommun

Skövde kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Töreboda kommun