Återlämningslåda för böcker på Stadsbiblioteket

Återlämningslåda finns i Kulturhusets huvudingång
Måndag-fredag klockan 8-18