Avgifter i Bibliotek Mellansjö

Avgifter i Bibliotek Mellansjö

Lämnar du dina lån försent, får du betala en övertidsavgift enligt följande:

· Böcker: 2 kr/dag och bok

· Ljudböcker: 2 kr/dag och ljudbok

· Tidskrifter: 2 kr/dag och tidskrift

· Film och tv-spel: 10 kr/dag och film eller tv-spel

Barnböcker (inklusive tidskrifter och ljudböcker för barn) ger ingen övertidsavgift.

Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald räkning eller om dina avgifter överstiger 100 kronor.