Mångsidig måndag - Världslitteraturdagen 23 april

Mångsidig måndag - Världslitteraturdagen 23 april

Om att arbeta med äldre material

I rara vänner lag – att arbeta med äldre boksamlingar på bibliotek.
Om att arbeta med äldre material och hur detta skiljer sig från att arbeta med modernare samlingar på bibliotek.

Vi plockar fram och visar några av rariteterna från Skövde stadsbiblioteks magasin.

Litet CV:
Helena Backman är bibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek, Kulturarvsavdelningen, Äldre tryck och specialsamlingar sedan 2016. Hon har ett speciellt intresse för bokband och provenienser. Tidigare har hon arbetat på Stifts- och landsbiblioteket i Skara med de äldre samlingarna där (2006-2013), och varit ansvarig för de äldre samlingarna på Stockholms universitetsbibliotek (2013-2016).'

Plats: Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus
Fri entré, ingen föranmälan