Konferens- och möteslokaler

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Konferens- och möteslokaler

På den här sidan hittar du samtliga lokaler som lämpar sig för konferenser och möten i olika storlekar.