Stadsmuseets basutställning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Detaljbiljd från Stadsmuseets basutställning

Stadsmuseets basutställning

Skövde har vuxit fram och utvecklats som stad under 600 år. Basutställningen kring Skövdes historia visas på Stadsmuseet: Tillsvidare

Kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. De har bott här i generationer eller varit gäster från när och fjärran. Oavsett om de har bott i staden i hela sina liv eller bara passerat förbi har de gjort ett avtryck i Skövdes historia. i den här utställningen möter du stadens skyddshelgon Sankta Elin, kyrkomålaren Johan Risberg, läkaren Per Adolf Edgren, djurparksägaren Vilhelmine Miehe, hemslöjdspionjären Lilli Zickerman och många fler.

Utställningen är indelad i fem teman:

  • Hälsa och sjukdom
  • Nöjen
  • Arbete och skola
  • Brott och straff
  • Boende och byggande


Här kan du titta, lyssna, känna, leka, arbeta eller bara vila en stund. Förundras, förfasas och fascineras!

VAR: Stadsmuseet, Skövde Kulturfabrik
NÄR: Tillsvidare