Film & livesändningar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Film & livesändningar

Skövde tillhör vårt lands mest framträdande filmstäder. Den kommersiella biografens utbud kompletteras av en rad verksamheter, ideella och kommunala, som breddar repertoaren. Nu kan vi också lägga till de möjligheter som den digitala tekniken inneburit, bl a i form av direktsända arrangemang – teater, musik, dans och annat – från Jordens alla hörn.

Möt världen – i biograf Odeon!