Jubileumsgåvor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Jubileumsgåvor

Föreningar och organisationer i kommunens föreningsregister, som sorterar under kultur- och fritidsavdelningen, kan erhålla jubileumsgåvor i samband med jubileum.

Inbjudan till jubileumsfirande eller årsmöte

Om en inbjudan till ett jubileumsfirande/årsmöte under jubileumsår inkommer till kultur- och fritidsavdelningen, kan en gåva delas ut enligt följande principer:

  • En förening eller organisation kan från kultur- och fritidsavdelningen erhålla en gåva vid jubileum med 10-årsintervall (t ex vid 10, 20, 30 år) eller vid 25-årsintervall (t ex 25, 50, 75 år).

  • En gåva tilldelas föreningen i samband med årsmöte eller jubileumsfirande.

  • Inbjudan skall ha inkommit senast 4 veckor före jubileumsfirandet/årsmötet.

  • Kultur- och fritidsavdelningen delar endast ut en gåva per tillfälle.

 

Gåvor

Det finns fem olika typer av gåvor:

  • Kommunens standard - delas ut tidigast vid 10-års jubileum.
  • Kommungåva i smide - delas ut tidigast vid 25-års jubileum.
  • Kommungåva i glas/kristall - delas ut tidigast vid 50-års jubileum.
  • Kommungåva i form av ett konstverk - delas ut tidigast vid 75-års jubileum.
  • Kommungåva i form av ett konstverk - delas ut vid 100-års jubileum.