Föreningsbidrag

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Föreningsbidrag

På den här sidan har vi samlat information om samtliga bidrag som föreningar kan söka från Kultur- och fritidsavdelningen.

Vem kan söka bidrag?

Kultur- och fritidsavdelningen har möjlighet att ge bidrag till föreningar som har en aktiv ungdomsverksamhet (7-20 år), handikappföreningar och bygdegårdsföreningar.

Utöver det har kultur- och fritidsavdelningen ytterligare bidrag som kan ges till lokala föreningar som aktivt främjar kulturlivet inom Skövde kommun. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt kulturverksamhet med ett mångkulturellt syfte prioriteras.

Under Länkar kan du hitta fler ställen där det är möjligt att söka pengar för projekt eller hitta stipendier.

Följande bidrag och stipendier är möjliga att söka: