Bidrag för särskilda insatser eller projekt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bidrag för särskilda insatser eller projekt

Bidraget avser att vara ett komplement till de specialdestinerade bidragsformerna, som inte helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet.

Bidrag för föreningar som är registrerade som ungdomsförening.

Bidraget är på max 20 000 kr, och Kultur- och fritidsnämnden beslutar vilken insats/projekt som tilldelas bidraget.

Ansökan

Ansökan görs via fritidskonsulent på Kultur- och fritidsavdelningen.