sommarlovsaktiviteter

Sök pengar till lovaktiviteter!

Nu kan föreningar och verksamheter i Skövde kommun söka öronmärkta pengar från socialstyrelsen för att kunna genomföra gratis sommarlovsaktiviteter!

Sommarlovsaktiviteterna som erbjuds ska rikta sig till barn och ungdomar mellan 6 och 15 år och vara gratis. 

SISTA ANSÖKNINGSDAG 10 MAJ

Syftet med det bidraget är att:

  • Utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.
  • Stimulera både flickors och pojkars deltagande.
  • Främja integration och motverka segregation.
  • Skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

 

För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Bidraget kan sökas av såväl föreningar som av kommunens egna verksamheter.

ANSÖKNINGSFORMULÄR

Ansökningsformulär