Bild på ängsmark

Vandra på Billingeleden

Billingeleden går ömsom uppe på diabasplatån Billingen med fantastiska utsikter österut, ömsom i sluttningen genom hagmarker och ädellövskogar samt på kalkstensplatån i Berg.

Billingeleden startar vid Simsjöns södra spets och går norrut längs Billingen, förbi Skövde stad upp till Bergs socken och därifrån söderut till Lycke Lilla Höjdens naturreservat och Nolberget. Leden är 40 kilometer och i området finns totalt 120 kilometer vandringsled.

Vandringslederna går ofta genom hagmarker med betande djur, så håll god uppsikt över din hund. På flera utsiktsplatser finns bord och bänkar utplacerade.

Kartor i naturen

 

Skötsel och underhåll

Det är Arbetsmarknadsenheten som sköter underhållet av Billingeleden, med bland annat röjning och skyltning.

Under sommaren 2017 har vi gjort en rejäl genomgång av Billingeleden med nymålade markeringar och bättre skyltning. Runt hela Billingeleden finns nu, utöver en orangemarkering, även ett sprayat ”B” för att du ska veta att du är rätt. Ytterligare skyltar kommer bland annat att sättas upp i korsningar för att ingen ska komma fel.