Crosstrainingbana

Utegym och crosstrainingbana

På Billingens fritidsområde finns både ett utegym och en crosstrainingbana.

Länkar