Projekt: Ny isyta

En ny ishall byggs nu i Skövde i anslutning till den befintliga ishallen på idrottsområdet Billingehov/Lillegården. Projektet skall vara färdigställt i september 2018.

Förutom en ny isyta, kommer även ispisten i befintlig ishall att isoleras och renoveras och en ny sarg installeras. Ett nytt kylsystem för både befintlig och ny is kommer att installeras.

Vecka 34 påbörjas markarbeten och från och med denna dag fram till projektslut kommer del av idrottsområdet Billingehov/Lillegården vara en byggarbetsplats och störningar förekommer.

All parkering för aktiva och besökare skall ske på den stora parkeringen på Billingehov. Observera och följ skyltning för gång, cykel och fordonstrafik på området.

Bakgrund

Statistik visar på att städer i Skövdes storlek har två fullstora isytor för ishockey, konståkning och för allmänhetens åkning. Antalet isytor har varit oförändrat sedan 1984 och under tiden så har befolkningen ökat i Skövde med ca 7 000 invånare.

Syfte/effekt

Genom att investera i en ny isyta medverkar Skövde kommun till att föreningslivet i kommunen kan utveckla sin verksamhet, både kvalitativt och kvantitativt. Även allmänheten får bättre åkmöjligheter.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av Fastighetschef Ingemar Linusson.

 

Nuläge - 20 februari 2018

Vintern ger byggnationen av Ny Isyta stora utmaningar men tidsplanen håller i dagsläget.

Under denna vecka, v.8 kommer alla takstolarna på den Ny Isytan att resas och sättas på plats.

Vi påminner om att all parkering skall ske på den stora parkeringen Billingehov när man skall besöka eller bedriva verksamhet på området Billingehov/Lillegården.15 januari 2018

Byggnationen av Ny Isyta pågår för fullt och följer den fastställda tidsplanen. Tisdag 16 januari kommer en pressträff att hållas för att markera stomresningen av den nya isytan.

Arbetet och grävningen i och med flytt av vattenledning, som skall förläggas på del av A-planen påbörjades måndag 15 januari. Arbetet med VA-ledningen kommer att innebära en del störningar på området så följ anvisningsskyltar. Fordon kommer fortsatt att kunna ta sig ner till klubbstugorna på Lillegården men än dock med viss begränsning.

På måndag 22 januari kommer den tillfälliga vägen ner från stora parkeringen på Billingehov ner emot klubbstugorna att helt stängas av. Fordonstrafik kommer då åter kunna åka den gamla infarten strax nedanför Frostaliden på Karstorpsvägen in emot omklädningsrumsbyggnaden på Lillegården.

Vi vill påminna om att fordonstrafik ner till klubbstugorna och omklädningsbaracken endast är tillåten då på- och avlastning skall ske. All parkering hänvisas upp till stora parkeringen, Billingehov.

Från och med måndag 22 januari är gångtrafik hänvisad runt Billingehov via cykelväg enligt bifogat dokument. Denna rödmarkerade väg kommer att skottas och halkbekämpas. Denna lösning som är presenterad nedan kommer att gälla fram till och med arrangemanget klassfotbollen i slutet av maj.11 december 2017

Projekt Ny Isyta pågår enligt plan.

Från och med vecka 51 kommer en tillfällig väg till lokalerna vid Lillegården att anordnas från den stora parkeringen.

Anledningen till att vägen anordnas är att den tillfälliga södra infarten, via cykelbanan, är avgrävd fram till och med januari.

Den tillfälliga vägen från stora parkeringen är till för behöriga personbilar och gående. Den bör användas så lite som möjligt för biltrafik, dvs endast absolut nödvändig trafik så som transporter av material till och från Lillegården.

Tidvis kan även denna tillfälliga väg stängas av pga. av olika arbetsmoment på arbetsplatsen för den nya isytan men även pga. av väderlek. Passage kan vid vissa av dessa tillfällen vara möjlig med lots genom arbetsområdet.

Räddningsfordon kommer hela tiden kunna passera och då genom arbetsområdet.

 

13 november 2017

Byggnationen av Ny Isyta pågår för fullt och följer den fastställda tidplanen.

För närvarande pågår grund- och markarbeten.

Flytten av en VA-ledning, som ska förläggas till del på A-planen, inleds inom kort.

Arbetet med VA-ledningen kommer att innebära en del störningar på området så följ anvisningsskyltar för gångtrafik.