Naturguiden

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Naturguidens interaktiva karta

Välkommen att uppleva Skövdes fantastiska natur! Följ med till sköna picknickhagar, strövvänliga lövskogar och intressanta högmossar – och naturligtvis mycket mer.

Här kan du öppna Naturguidens karta för att få en översikt över objekten med numrering som hänvisar till texten i Naturguiden. För att få information om objekten i kartan håll pekaren över en symbol. Nedan finns beskrivningar av de objekt som ingår i Naturguiden. Kartan visar även naturreservat.

Hela Skövde naturguide i bokformat finns att köpa för 20 kronor på Skövde Turistbyrå.