Mellersta Billingen: Nr 19-41

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Mellersta Billingen: Nr 19-41

Mellersta Billingen präglas av stora ädellövskogar och en mosaik av betade hagmarker och porlande bäckar.

Mellersta Billingen präglas framförallt av de väldiga lövskogar som breder ut sig i sluttningen. Här finns också ett småskaligt odlingslandskap med mindre åkerlappar och betade hagmarker. Längs de små bäckarna som rinner nerför sluttningen kan man studera de lagrade bergarterna. Floran är mestadels rik. På platån finns vidsträckta högmossar med vildmarkskaraktär.