Nordbillingen: Nr 42-56

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på odlingslandskapet i Berg

Nordbillingen: Nr 42-56

Nordbillingen erbjuder besökaren många spännande miljöer exempelvis på kalkstensplatån, i odlingslandskapet samt spännande vattenfall och sprickdalslandsskap.

Nordbillingen erbjuder många spännande miljöer på kalkstensplatån i Berg. Vid Stolan kan alunskiffer och kalksten studeras i gamla dagbrott. Odlingslandskapet står i sin fulla prakt i Högsböla ängar och Silverfallets vattenfall imponerar. Kamelandskapet vid Lerdala är mjukt, kraftigt kuperat och bjuder på vida utblickar mot Kinnekulle. Klyftamon kontrasterar med ett sprickdalslandskap med karga hällmarkstallskogar och orörda våtmarker.