Östra Skövde: Nr 57-69

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Östra Skövde: Nr 57-69

Östra Skövde domineras av åar och åraviner, våtmarker, skogar och den vackra fågelsjön, sjön Östen.

I slättlandskapet öster om Skövde är åarna och åravinerna ett säreget inslag. Här finns orörda skogar, våtmarker som är attraktiva rastplatser för flyttande fågel och fina öringvatten. Ändmoränerna vid Igelstorp höjer sig markant över terrängen och har en intressant torrängsflora. Östen i norr är en fågelsjö av högsta klass som framförallt är känd som rastplats för tusentals sångsvanar och tiotusentals gäss.