Sydbillingen: Nr 1-18

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Sydbillingen: Nr 1-18

Sydbillingen präglas av våtmarker, rasbranter, kalkstensplatåns hagmarker och hänförande utsikter.

Sydbillingens platå präglas av enorma våtmarker. Rasbranterna är imponerande i norr och här finns orörda skogar med rik flora. I söder är det mjukare övergångar till den kalkstensplatå som Sjogerstad och Häggum ligger på. Den kalkpåverkade floran märks tydligt i hagmarkerna och rikkärren. På sydsluttningen erbjuds en fantastisk utsikt mot platåbergen på Falbygden.