Crosstrainingbana

Crosstrainingbana - Billingen

Crosstrainingbanan på Billingen är runt 2,5 km-spåret runt Hållsdammen där fem stationer finns utplacerade med tre övningar på varje ställe.

Varje station har tre olika nivåer - bas, medel och intensiv - allt enligt Friskis&Svettis modell. Start och mål är på skidstadion där också den femte stationen är placerad.