Utegym - Stöpen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Utegym - Stöpen

Nu har Stöpens Motion invigt sitt utegym "Kraftverket". Det är belaget strax bortom starten vid motionsspåret.

I utegymmet i Stöpen finns följande utrustning:

  • Axelpress
  • Latsdrag
  • Chins
  • Dips
  • Ryggresning
  • Armgång
  • Det finns två utrustningar för balans, vilket är bra för äldre personer.
  • Två utrustningar Trätrapp och Trädäck där man med allehanda kroppövningar kan träna rörlighet, styrka och smidighet.


Utegymmet i Stöpen är ett komplett gym för alla åldrar och kön.