Hallar & idrottsanläggningar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hallar & idrottsanläggningar

Skövde har ett stort utbud av hallar och idrottsanläggningar.

De flesta av idrottsanläggningarna drivs av kommunen, men det finns också anläggningar som är föreningsdrivna. Åbrovallen som drivs av Ulvåkers IF är den största föreningsdrivna anläggningen. Det finns även föreningar som hyr in sig i helt externa lokaler.

Här nedan kan du förhoppningsvis hitta en hall eller idrottsanläggning som passar just dina behov!

Vill du boka en hall, idrottsanläggning eller gymnastiksal?

Idrottsföreningarnas dagliga verksamhet är mestadelen förlagd till de många sporthallar, gymnastiksalar och planer som finns runt om i kommunen. Flertalet av dessa kan bokas genom fritidsavdelningen. Klicka här för att läsa mer om hur du bokar bokar en lokal.