Utveckling av Billingen

Skövde kommun har en vision om att utveckla Billingen mot att bli ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl sommar som vinter.

För att nå visionen har en projektgrupp haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en utvecklingsplan samt arbeta med projektering av området. Det arbetet presenterades i en slutrapport som du kan ta del av här

I juni 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta rapporten som en en inriktning för utvecklingen av Billingen. Fullmäktige fattade också beslut om att avsätta investeringsmedel för genomförandet.

Delprojekt och detaljplan

Utvecklingen av Billingen kommer genomför i ett antal delprojekt. Nedan kan du läsa mer om de olika delprojekten och vad som ingår i dem.

Det pågår också ett arbete för att ta fram en ny detaljplan för området, eftersom det krävs för att möjliggöra en del av de planerade förändringarna. Detaljplanen planeras att gå ut på ett så kallat samråd, där allmänhet och berörda får möjlighet att yttra sig,  under det första kvartalet  2018. Du hittar mer information om detaljplanen på den här sidan, se rubriken "Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.". 

Arbetet uppe på berget kommer starta i november 2017, då utbyggnaden av motionsspåren påbörjas.

Skövde kommun genomför projektet i samarbete med den upphandlade entreprenören, Peab AB.