Barn- och skolbio

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bildspel barn- och skolbiobild1Bildspel barn- och skolbiobild2Bildspel barn- och skolbiobild3Bildspel barn- och skolbiobild4Bildspel barn- och skolbiobild5

Barn- och skolbio

För barn och elever i Skövde Kommun.

Kulturförvaltningen bedriver sedan 1989 en av de mest omfattande barn- och skolbioverksamheterna i Västra Götalandsregionen. Verksamheten riktar sig till alla barn och elever inom alla skolformer i kommunen; för- grund- och gymnasieskolorna.

Syfte

Det grundläggande syftet med verksamheten är tredelat: Vi vill ge barnen och eleverna möjlighet att möta kvalitetsfilm på riktig biograf. De skall också ges möjlighet att i grundläggande mening lära sig hur de rörliga bildmedierna är uppbyggda och att filmen utgör ett mycket viktigt och användbart pedagogiskt hjälpmedel för skolans lärare. En film ger goda förutsättningar att belysa allt, från samhälleliga företeelser och mänskliga relationer, till historiska händelser och förlopp.
 

Pedagogiskt material

Som ett stöd och hjälp för skolans personal medverkar vi till att förse dem med ett mångfacetterat material som kan användas i pedagogiskt syfte. Artiklar, recensioner, filmfakta, litteraturtips och filmhandledningar är vanligt förekommande som arbetsmaterial inför och efter filmvisningen på Odeon.
 
Verksamheten planeras in i mycket god tid för att underlätta för ansvariga skolledare och lärare. Innan ett skolår är slut presenteras hela det nästkommande skolårets program.