Bokbinderi-workshop: The Enemies of Books

23 maj kl 11-17.

Bokbinderi-workshop: The Enemies of Books
I samband med Elin Wikströms utställning Det är..., Det var..., Men det..., Det finns..., Man kan... på Konstmuseet i Skövde arrangeras en workshop kring Artists’ books, demokrati och Self-publishing!

Konstnär Olle Essvik håller en workshop i bokbinderi som utgår från hur vi med DIY-tekniker och digitala verktyg kan arbeta med bokbinderi. Vi utgår från en planka, en digital fil och avslutar i en bok. Du kan ta med dig ett eget material att binda in eller blanka sidor för en kommande bok.

http://www.rojal.se/theenemiesofbooks

Konstmuseet, Skövde Kulturhus
Anmälan: bokning.konst@skovde.se
Workshopen är kostnadsfri