Aktuell information

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Aktuell information

Här hittar du information kring startdatum och de olika grupperna.

Vårterminen startde den 9 januari. 

Minimusik
Måndagar kl. 14.00, 15.00 eller 16.00 i Rytmiksalen. 

Musikverkstad
Onsdagar kl. 16.30 eller 17.20 i Rytmiksalen. 

Paradorkestern
Måndagar kl. 16.30-18.10 i Timboholmssalen

Mussi7
Tisdagar kl. 17.00-17.40 och 17.55-18.35 i Rytmiksalen.

Blåsettan 
Torsdagar 18.00 – 18.40 i Timboholmssalen. 

Silverbows, Celloensemblen och GoldenStrings
Silverbows kl. 17.00-18.00 i Skaparverkstaden, Celloensemble kl. 16.30-17.30 i Timboholmssalen och GoldenString 18.30-19.30 i Timboholmssalen.