Detta kan du göra på Musikskolan

Barngrupper

På Musikskolan finns det för de små barnen möjlighet att gå i barngrupp en gång i veckan. 

Minimusik
Är för dig som är 3-4 år. Här leker, dansar och spelar vi. 

Musiklek
Är för dig som är 5 år. Här sjunger och dansar vi, arbetar med ramsor, lär oss begrepp samt improviserar och jobbar med rytmer och röresle. 

Musikverkstad
Är för dig som är 6 år. Här sjunger, dansar och testar vi på olika instrument. Du får en bra grund att stå på i ditt muciserande. 

Mussi7
Är för dig som är 7 år och tidigare gått i Musikskolans andra barngrupper. Här sjunger vi och får prova att spela flera olika instrument. Du lär dig om noter och hur du spelar efter dem. 

Spela instument

Du får gå på induvidiell lektion och lära dig spela instrument från det året du fyller 8 år. 

De instrument vi har undervisning på är: 

Bleckblåsinstrument
Bariton, trombon, trumpet, tuba och valthorn

Stråkinstrument
Fiol, altfiol, cello och kontrabas

Träblåsinstrument
Blockflöjt, klarinett, saxofon och tvärflöjt

Stränginstrument
Elbas, elgitarr, gitarr och ukulele

Övriga instrument
Dragspel, keyboard, piano, slagverk och trumset

Sånglektioner

Du kan ta sånglektioner på Musikskolan från det att du fyller 11 år. 

Fördjupningslinjen

Alla elver vid Skövde Musikskola har rätt att söka till vår fördjupningslinje. Linjen är lämplig för högstadielever, men är öppen att söka även för dig som är yngre eller äldre. Det finns totalt 6 platser och kursen löper under 2 år. För mer information se Fördjupningslinjen under rubriken Dokument.