Helénstugan

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Helénstugan

Helénstugan är ett bostadshus från tidigt 1700-tal. Stugan är förutom kyrkan den enda bevarade byggnaden från tiden före stadsbranden hösten 1759.

Öppettider i Helénstugan i sommar

Varje fredag mellan kl. 12.00 - 16.00 har vi Helénstugan, Skövdes äldsta trähus, öppen.

Välkommen in och upplev en hemmiljö från tiden före den stora stadsbranden 1759!

Öppettiderna gäller från 29/6 till 17/8.

Helénsstugans historia

Byggnadens placering följer det medeltida gatunätet och ligger därför snett mot dagens rutnätsplan. En helt ny stadskarta ritades 1760, året efter branden, och staden byggdes upp igen.
 
Från 1760-talet har stugan varit i en och samma familjs ägo. Den senaste ägaren var Lotta Helén (1822-1916) och det är efter hennes familj som stugan är uppkallad. Lotta ärvde stugan efter sina fosterföräldrar och bodde här tillsammans med sin man Sven Pettersson, kallad Petter, och deras fosterdotter Anna Britta Johansson. Efter Lottas död inköptes huset till Skövde stad.
 
Stugan, som innehåller framkammare och storstuga, är byggnadsminne sedan 1979. Idag visas byggnaden med inredning från 1800-talet.