Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3Slideshow imagebild4

Utställningar

På Skövde Stadsmuseum har vi två permanenta utställningar samt rullande tillfälliga utställningar.

Tillfälliga utställningar 

Dolda rum - kyrkvindarnas hemligheter

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum.

I denna utställning ges besökaren en inblick i en annars fördold värld. Med foton lyfts 20 av Västergötlands bäst bevarade medeltida kyrktak fram – ett axplock från Skara stifts inventering gjord av arkeologen och byggnadsantikvarien Robin Gullbrandsson.

Utställningen är producerad av Västergötlands museum 2015 i samarbete med Svenska kyrkan/Skara stift och visas 2/6 - 27/10.

Städ genom tiderna

Besök gärna vår lilla tillfälliga utställning Städ genom tiderna och passa på att låna en bok på Södra Ryds bibliotek samtidigt. Utställningen är skapad av Stadsmuseet, som en del i pRYDligt och står l i glasmontern mellan Södra Ryds bibliotek och Rydskolan.

I utställningen kan ni få svar på frågor som: Hur såg dammsugaren ut på 1920-talet? Har råttfällorna alltid sett ut som idag? Och hur tvättade man egentligen kläder förr?  
Föremålen står i vanliga fall till beskådan i museets öppna magasin och uställningen kommer att finnas på plats i Ryd fram till sommaren. 

För mer information kring bibliotekets öppettider klicka här

Permanenta utställningar

Basutställning kring Skövdes historia

Skövde har vuxit fram och utvecklats som stad under 600 år. Kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. De har bott här i generationer eller varit gäster från när och fjärran. Oavsett om de har bott i staden i hela sina liv eller bara passerat förbi har de gjort ett avtryck i Skövdes historia. i den här utställningen möter du stadens skyddshelgon Sankta Elin, kyrkomålaren Johan Risberg, läkaren Per Adolf Edgren, djurparksägaren Vilhelmine Miehe, hemslöjdspionjären Lilli Zickerman och många fler.

Utställningen är indelad i fem teman:

Hälsa och sjukdom
Nöjen
Arbete och skola
Brott och straff
Boende och byggande 

Här kan du titta, lyssna, känna, leka, arbeta eller bara vila en stund. Förundras, förfasas och fascineras!

Öppet magasin

I vårt öppna magasin kommer historien till liv bland våra tusentals bruksföremål från Skövdetrakten. Här hittar du bland annat båtar från stenåldern, en av de första microvågsugnarna, vår samling av Sven M Wincratz möbler, inredning som en gång har stått på Skövde Vattenkuranstalt och mycket mer. 

Utställning.