Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2Slideshow imagebild3

Utställningar

På Skövde Stadsmuseum har vi två permanenta utställningar samt rullande tillfälliga utställningar.

Tillfälliga utställningar 

Dolda rum - kyrkvindarnas hemligheter

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum.

I denna utställning ges besökaren en inblick i en annars fördold värld. Med foton lyfts 20 av Västergötlands bäst bevarade medeltida kyrktak fram – ett axplock från Skara stifts inventering gjord av arkeologen och byggnadsantikvarien Robin Gullbrandsson.

Utställningen är producerad av Västergötlands museum 2015 i samarbete med Svenska kyrkan/Skara stift och visas 2/6 - 27/10.

Masker och maskstockar

En kväll 1792 utsattes kungen Gustav III för ett attentat under en maskeradbal. Kungen var utklädd och bar mask. Av en tillfällighet hamnade maskstocken som användes för att tillverka kungens mask i Skövde. Se den och andra maskstockar från 17- och 1800-talet när Skövde Stadsmuseum visar intressanta föremål ur samlingarna på Södra Ryds bibliotek.                          

Visas under höstterminen 2018

Permanenta utställningar

Basutställning kring Skövdes historia

Skövde har vuxit fram och utvecklats som stad under 600 år. Kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – alla har de varit med om att forma staden till det den är idag. De har bott här i generationer eller varit gäster från när och fjärran. Oavsett om de har bott i staden i hela sina liv eller bara passerat förbi har de gjort ett avtryck i Skövdes historia. i den här utställningen möter du stadens skyddshelgon Sankta Elin, kyrkomålaren Johan Risberg, läkaren Per Adolf Edgren, djurparksägaren Vilhelmine Miehe, hemslöjdspionjären Lilli Zickerman och många fler.

Utställningen är indelad i fem teman:

Hälsa och sjukdom
Nöjen
Arbete och skola
Brott och straff
Boende och byggande 

Här kan du titta, lyssna, känna, leka, arbeta eller bara vila en stund. Förundras, förfasas och fascineras!

Öppet magasin

I vårt öppna magasin kommer historien till liv bland våra tusentals bruksföremål från Skövdetrakten. Här hittar du bland annat båtar från stenåldern, en av de första microvågsugnarna, vår samling av Sven M Wincratz möbler, inredning som en gång har stått på Skövde Vattenkuranstalt och mycket mer. 

Utställning.