Kommun och politik

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommun och politik

Kommunen ansvarar för en stor del

av den samhällsservice som finns där vi bor.

Bland annat är det skola, barnomsorg,

teknisk service, socialtjänst och äldreomsorg.

 

Det är politikerna som bestämmer i Skövde.

 

Skövde kommun leds under åren 2015 till 2018

av politiker från de politiska partierna

Moderaterna, Centerpartiet,

Kristdemokraterna och Liberalerna.

De kallar sig för Alliansen.