Du får läsa nästan allt

Alla får läsa papper och sparade handlingar

som finns hos kommunen.

Det betyder att alla kan ta reda på 

vad som händer och vad kommunen bestämmer.

Alla kan också se hur politikerna och 

tjänstemännen sköter sitt arbete.

Det kallas offentlighetsprincipen.