Du får läsa nästan allt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Du får läsa nästan allt

Alla får läsa papper och sparade handlingar

som finns hos kommunen.

Det betyder att alla kan ta reda på 

vad som händer och vad kommunen bestämmer.

Alla kan också se hur politikerna och 

tjänstemännen sköter sitt arbete.

Det kallas offentlighetsprincipen.