Hur väljer vi politikerna i kommunen?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Hur väljer vi politikerna i kommunen?

Vart fjärde år håller hela Sverige val.

I valet väljer vi som bor i Sverige

vilka partier som ska bestämma i riksdagen,

landstingen och kommunerna.

 

Ett parti består av en grupp människor som kallas politiker.

Politikerna i ett parti tycker samma saker om hur riksdagen,

landstingen och kommunerna ska styras.


De partier och politiker som bestämmer i Skövde

har blivit valda av folket som bor i Skövde.

 

Under perioden 2015 till 2018 styrs Skövde av Alliansen.

Det är partierna Moderaterna, Liberalerna,

Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans.

Nästa gång vi får välja är i september 2018.

 

I kommunfullmäktige sitter politiker

från de partier som människorna i Skövde har valt.