Kommunens pengar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunens pengar

Kommunen har många uppgifter att sköta

och till det behöver kommunen pengar.

 

Kommunen behöver pengar till skolor och

till att ta hand om de äldre och sjuka.

 

Kommunen behöver även pengar

till att sköta gator och parker.

 

Pengar behövs också för att se till

att du har saker att göra på fritiden.