Kommunens pengar

Kommunen har många uppgifter att sköta

och till det behöver kommunen pengar.

 

Kommunen behöver pengar till skolor och

till att ta hand om de äldre och sjuka.

 

Kommunen behöver även pengar

till att sköta gator och parker.

 

Pengar behövs också för att se till

att du har saker att göra på fritiden.