Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen sitter politiker från de partier

som människorna i Skövde har valt.

 

Politikerna i kommunstyrelsen ska leda och planera

arbetet i Skövde kommun.

 

Politikerna bestämmer sedan i kommunfullmäktige

exakt hur det ska bli.