Kommunstyrelsen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen sitter politiker från de partier

som människorna i Skövde har valt.

 

Politikerna i kommunstyrelsen ska leda och planera

arbetet i Skövde kommun.

 

Politikerna bestämmer sedan i kommunfullmäktige

exakt hur det ska bli.