Vad är en konsument?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad är en konsument?

En konsument är någon som

köper en vara eller en tjänst.

 

Om du får problem eller har frågor om något

du köpt kan du kontakta konsumentrådgivaren. 

Ring Skövde kommuns kontaktcenter

för mer information. Telefonnumret är

0500-49 80 00. 

 

Konsumentrådgivaren hjälper dig med vilka

regler som gäller för konsumenter.

 

Rådgivaren kan hjälpa dig med att skriva en budget.

Du kan också få hjälp med hur du kan spara pengar

och vad du ska tänka på om du behöver låna pengar.