Vigsel

Den som inte vill gifta sig i kyrkan kan

boka tid hos kommunen för en borgerlig vigsel.

 

Den som viger paret är inte en präst utan en person

som fått lov av myndigheten Länsstyrelsen att viga par.

 

Han eller hon kallas för vigselförrättare.

I Skövde är de flesta vigselförrättare politiker.

 

Vigseln görs i ett speciellt

vigselrum som finns i stadshuset.

 

Om ni vill vigas någon annanstans så får

ni prata med den personen som ska viga er.

 

Vigseln är gratis.

 

Vill du veta mer om vigsel kan du ringa

till kommunens kontaktcenter.

Telefonnumret dit är 0500-49 80 00.