Vigsel

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vigsel

Den som inte vill gifta sig i kyrkan kan

boka tid hos kommunen för en borgerlig vigsel.

 

Den som viger paret är inte en präst utan en person

som fått lov av myndigheten Länsstyrelsen att viga par.

 

Han eller hon kallas för vigselförrättare.

I Skövde är de flesta vigselförrättare politiker.

 

Vigseln görs i ett speciellt

vigselrum som finns i stadshuset.

 

Om ni vill vigas någon annanstans så får

ni prata med den personen som ska viga er.

 

Vigseln är gratis.

 

Vill du veta mer om vigsel kan du ringa

till kommunens kontaktcenter.

Telefonnumret dit är 0500-49 80 00.