Barn och utbildning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Barn och utbildning

Skövde är en kommun som satsar

på utbildning på alla nivåer.

 

Vi erbjuder en god, kreativ,

lärande och utvecklande förskole-

och skolmiljö för barn och ungdomar. 

 

Vi har ett bra utvecklingsklimat som

skapar goda förutsättningar för skolutveckling.

 

Här kan du läsa mer om Skövdes skolor. 

Klicka på den rubrik du vill veta mer om.

Sidorna är inte lättlästa.

Förskola och barnomsorg

Grundskola

Gymnasium

 

I Skövde finns det också en högskola.

Här är länken till deras webbplats.

Sidan är inte lättläst.

www.his.se

 

Om du vill komma tillbaka till denna sida

så stänger du det nya fönstret genom att kryssa i rutan.