Förskola och barnomsorg

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Barn på förskola

Förskola och barnomsorg

Barnomsorg är till för barn som är mellan ett och fem år.

 

Barnomsorg betyder att ditt barn får vara på förskola

om du som förälder till exempel jobbar eller studerar.

 

Här kan du läsa mer om Skövdes barnomsorg. 

Sidan är inte lättläst.

Förskola och barnomsorg