Bygga, bo och miljö

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Skövde är staden och kommunen för dig.

Här har du stora möjligheter för

variationer och upplevelser att forma ditt liv.

 

Skövde erbjuder allt från friluftsliv till stadsliv.

 

Skövde har möjligheten att erbjuda mycket

av det som en stor stad kan,

särskilt när det gäller företag, handel, idrott, 

restauranger och kultur.