Sveriges första kulturhus

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövde kulturhus

Sveriges första kulturhus

I Skövde Kulturhus finns bland annat konsthall,

konstmuseum, bibliotek, teater och biograf.

Det var det första "riktiga" kulturhus som byggdes

i Sverige. Det invigdes 1964.