Omsorg och stöd

Skövde kommun har en brett utbud av stöd, hjälp

och omsorg till människor i alla åldrar.

 

Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd.

 

Stödet kan vara för dig, din familj

eller anhöriga och vänner.

 

Skövde kommun erbjuder stöd

inom fem olika områden.

Här kommer fem länkar

där du kan få mer information.

Sidorna är inte lättlästa.

 

Anhörig

Färdtjänst

Hjälp till barn och unga

Socialt stöd

Vård och omsorg