Omsorg och stöd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Omsorg och stöd

Skövde kommun har en brett utbud av stöd, hjälp

och omsorg till människor i alla åldrar.

 

Det kan handla om långvarigt eller kortare stöd.

 

Stödet kan vara för dig, din familj

eller anhöriga och vänner.

 

Skövde kommun erbjuder stöd

inom fem olika områden.

Här kommer fem länkar

där du kan få mer information.

Sidorna är inte lättlästa.

 

Anhörig

Färdtjänst

Hjälp till barn och unga

Socialt stöd

Vård och omsorg