Familjerådgivning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Familjerådgivning

Familjerådgivning är samtalshjälp för vuxna:

par, familjer och ensamstående med relationsproblem.

 

Samtal hos familjerådgivare kan:
- hjälpa personer att bearbeta relationsproblem.

- skapa möjligheter för par att bättre lyssna på och prata med varandra.
- samt att bättre förstå och acceptera sig själv och andra.

Familjerådgivning är frivilligt och bygger på dina och era behov.

Ett besök kostar 100 kronor. 

Vi har en särskilt sträng sekretess och du kan vara anonym.

Vi använder tolk vid behov.

Familjerådgivningen i Skövde är till för alla som bor i 
följande kommuner:

Gullspång
Hjo
Karlsborg
Mariestad
Skövde
Tibro
Töreboda

Boka tid på telefon eller via vår e-bokning.

Vår telefontid är måndag, onsdag och fredag
klockan 10:15 till 11:45.

Telefon: 0500-49 87 04

Här finns mer information:
http://www.skovde.se/Socialt-stod1/Familjeradgivning/