Familjerådgivning

Familjerådgivning är samtalshjälp för vuxna:

par, familjer och ensamstående med relationsproblem.

 

Samtal hos familjerådgivare kan:
- hjälpa personer att bearbeta relationsproblem.

- skapa möjligheter för par att bättre lyssna på och prata med varandra.
- samt att bättre förstå och acceptera sig själv och andra.

Familjerådgivning är frivilligt och bygger på dina och era behov.

Ett besök kostar 100 kronor. 

Vi har en särskilt sträng sekretess och du kan vara anonym.

Vi använder tolk vid behov.

Familjerådgivningen i Skövde är till för alla som bor i 
följande kommuner:

Gullspång
Hjo
Karlsborg
Mariestad
Skövde
Tibro
Töreboda

Boka tid på telefon eller via vår e-bokning.

Vår telefontid är måndag, onsdag och fredag
klockan 10:15 till 11:45.

Telefon: 0500-49 87 04

Här finns mer information:
http://www.skovde.se/Socialt-stod1/Familjeradgivning/