Vad gör en kommun?

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Vad gör en kommun?

Kommunen sköter många saker

som människorna som bor i kommunen har nytta av.

 

Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen.

Kommunen ska också se till att det finns någonstans

där gamla eller sjuka människor kan få hjälp.

 

Det är kommunen som ser till att det

kommer vatten i kranen och att sopor blir hämtade.

 

Kommunen plogar och sandar gatorna.

 

Kommunen ser till att lamporna på gatorna

lyser när det blir mörkt.

 

Kommunen ser också till att det finns brandmän

som hjälper till att göra kommunen trygg och säker.