Arbetsträning och utredning

”En Väg In är en arbetsmarknadsinsats som bedrivs på arbetsmarknads-enheten i samarbete med Samordningsförbundet Östra Skaraborg

En Väg In finns för dig som har varit borta från arbetsmarknaden en tid eller som av olika skäl är osäker på hur du klarar olika typer av arbete. Det är ett bra alternativ för dig som vill göra stegförflyttningar mot arbete/studier och på sikt nå egen försörjning och en bättre livskvalitet.

Vi tar emot personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sektor socialtjänst och Västra Götalandsregionen.

Ansökan föregås av ett möte där du och din handläggare på myndigheten gemensamt beslutar om att göra en ansökan till En Väg In. Ansökan hittar du till höger och fylls i av dig som vill delta tillsammans med samverkande myndighet.

Väl inskriven arbetstränar du i AVA:s praktiska och administrativa verksamheter. När du är redo finns det möjlighet att få praktisera inom kommunens övriga verksamheter.

Vi som arbetar i verksamheten har flera års erfarenhet av att stötta människor som vill utvecklas mot arbete. Vi har också tillgång till erfarna arbetshandledare, studie- och yrkesvägledare samt arbetspsykolog vars kompetenser kan bidra till din utveckling.

Mer information om En Väg In hittar du till höger.