Kommunalt aktivitetsansvar

Är du under 20 år och inte går på gymnasiet så har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder

Om du har valt att inte studera på gymnasiet eller om du har avbrutit dina gymnasiestudier så kommer du att bli kontaktad av en av kommunens ungdomskonsulenter.

Ungdomskonsulenternas uppgift är att stötta dig så att du kommer vidare i livet, till ett eget arbete och egen försörjning. Via ungdomskonsulenten kan du få hjälp med:

  • studie- och yrkesvägledning
  • att söka till olika utbildningar, till exempel en gymnasieskola, en folkhögskola eller vuxenutbildning
  • att söka arbete
  • personlig coachning genom individuella samtal vars syfte är att ge dig ett bättre självförtroende, orka ta egna initiativ och skaffa dig en bättre bild av dig själv och vad du vill göra i livet
  • att följa med till myndigheter, till exempel Arbetsförmedling, Socialtjänst och till olika vårdinrättningar

 

Kartläggning av nuläge och framtidsdrömmar

Vid det första mötet träffar du antingen en ungdomskonsulent tillsammans med dina föräldrar eller också bjuds du och dina föräldrar in till separata samtal. Vid dessa möten diskuterar ni er fram till vad som har lett fram till den nuvarande situationen och vad du har för tankar och drömmar om din framtid.

Lagstyrt stöd

Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år är lagstadgat. Av paragraf 9 i Skollagens 29 kapitel framgår det att:

"En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som inte fullgjort sin utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder."